คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อบรมเชิงปฏิบัติการ Science and Technology English Camp


  • อบรมเชิงปฏิบัติการ Science and Technology English Camp วันที่ 18-19 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษที่ทางคณะได้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝนและเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับคนต่างชาติ โดยเน้นเรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน และสิ่งรอบตัว พร้อมทั้งมีเกมการแข่งขันให้นักศึกษาร่วมสนุกในกิจกรรมครั้งนี้

Posted by : admin science

ปรับปรุง : Mar 21, 2023


กิจกรรมคณะ & สาขา