คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ชวนชาววิทย์ทำดีเพื่อสังคม “Season6”


  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย อาจารย์สิริวรรณ สมิทธิอาภรณ์ และนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ดำเนินการกิจกรรมชวนชาววิทย์ทำดีเพื่อสังคม "Season 6" เพื่อพัฒนา สนับสนุน โรงเรียนในสิ่งที่ขาดแคลน ในระหว่างวันที่ 18 - 19 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนวัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์) อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Posted by : admin science

ปรับปรุง : Mar 21, 2023


กิจกรรมคณะ & สาขา