คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคและแนวทางการนำเกณฑ์ EdPEx สู่การปฏิบัติ


  • อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคและแนวทางการนำเกณฑ์ EdPEx สู่การปฏิบัติ วันที่ 10 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Posted by : admin science

ปรับปรุง : Apr 10, 2023


กิจกรรมคณะ & สาขา