คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ


  • กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Posted by : admin science

ปรับปรุง : May 09, 2023


กิจกรรมคณะ & สาขา