คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ประชุมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2566


  • คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชิญคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนโดยจะดำเนินการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2566

Posted by : admin science

ปรับปรุง : May 24, 2023


กิจกรรมคณะ & สาขา