คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญร่วมพิธีเวียนเทียนประทักษิณรอบพระอุโบสถ เนื่องในวันวิสาขบุูชา


  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมพิธีเวียนเทียนประทักษิณรอบพระอุโบสถ เนื่องในวันวิสาขบุูชา ในวันเสาร์ท่ 3 มิถุนายน 2566 ณ วัดเกาะแก้ว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Posted by : admin science

ปรับปรุง : May 26, 2023


กิจกรรมคณะ & สาขา