รายละเอียด

image

น.ส.จิระวรรณ พีระพัฒนพงศ์

การศึกษา

อีเมล์ : bmy_05@msn.com เบอร์โทร : 0852948060 เบอร์ภายใน : -

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย