รายละเอียด

image

น.ส.ณัฐศิมา แก้วศรี

การศึกษา

อีเมล์ : n.kaeosri1234@aru.ac.th เบอร์โทร : 0982693384 เบอร์ภายใน : -

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย