รายละเอียด

image

น.ส.วริญญา พิมพ์บุญ

การศึกษา

อีเมล์ : warinya0611@gmail.com เบอร์โทร : 0979353547 เบอร์ภายใน : -

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย