รายละเอียด

image

น.ส.วนิดา เรืองศาสตร์

การศึกษา

อีเมล์ : Wanidaruangsart3@gmail.com เบอร์โทร : 0617246262 เบอร์ภายใน : -

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย