รายละเอียด

image

น.ส.น้องนุช จำปาสัก

การศึกษา

  • ปริญญาตรี วุฒิการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

อีเมล์ : jampasak07@hotmail.com เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 035-245-506

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย