รายละเอียด

image

น.ส.น้องนุช จำปาสัก

การศึกษา

อีเมล์ : jampasak07@hotmail.com เบอร์โทร : 0860500616 เบอร์ภายใน : -

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย