รายละเอียด

image

นายยุทธศักดิ์ สิทธิกูล

การศึกษา

  • ปริญญาตรี วุฒิการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์กำลัง

อีเมล์ : yuttasaksittikul@gmail.com เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 035-245-506

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย