รายละเอียด

image

ส.อ.หญิงอารีย์ ขอพึ่ง

การศึกษา

อีเมล์ : Kaepueng2732@hotmail.com เบอร์โทร : 0892178428 เบอร์ภายใน : -

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย