รายละเอียด

image

น.ส.กาญจรินทร์ จันทร์ทะเมนชัย

การศึกษา

อีเมล์ : kanjarin@gmail.com เบอร์โทร : 0613566097 เบอร์ภายใน : -

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย