รายละเอียด

image

น.ส.ปัทมพรรณ บุญประคม

การศึกษา

อีเมล์ : patthamapun_b@aru.ac.th เบอร์โทร : 0871155882 เบอร์ภายใน : -

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย