รายละเอียด

image

นายพิศาล สีสด

การศึกษา

อีเมล์ : aopisal@aru.ac.th เบอร์โทร : 0871171944 เบอร์ภายใน : -

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย