รายละเอียด

image

ว่าที่ ร.ต.สมชาย ผลทิพย์

การศึกษา

อีเมล์ : Psomchai@aru.ac.th เบอร์โทร : 0948080137 เบอร์ภายใน : -

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย