รายละเอียด

image

น.ส.สุพรรณี อุทธา

การศึกษา

อีเมล์ : supannee@aru.ac.th เบอร์โทร : 0861750640 เบอร์ภายใน : -

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย