รายละเอียด

image

น.ส.กัญญา ผลาผล

การศึกษา

อีเมล์ : kanya08.stay@aru.ac.th เบอร์โทร : 0989074737 เบอร์ภายใน : -

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย