รายละเอียด

image

น.ส.ประไพ ชูพงษ์

การศึกษา

อีเมล์ : cprapai835@gmail.com เบอร์โทร : 0824945717 เบอร์ภายใน : -

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย