รายละเอียด

image

น.ส.สุรีย์พร แจ้งสว่าง

การศึกษา

อีเมล์ : Sureeporn091982@gmail.com เบอร์โทร : 0861224465 เบอร์ภายใน : -

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย