รายละเอียด

image

น.ส.ลลิตา ใยดำ

การศึกษา

อีเมล์ : lita.neung@gmail.com เบอร์โทร : 0910039793 เบอร์ภายใน : -

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย