รายละเอียด

image

น.ส.กนกพร ศรีทองแดง

การศึกษา

อีเมล์ : skanokpohn@aru.ac.th เบอร์โทร : 0862637416 เบอร์ภายใน : -

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย