ข่าวสารประจำวัน

15 มกราคม 2564 เวลา 15:14:48

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 1/2564 (สังกัดคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์)

ดูทั้งหมด

16 เมษายน 2564 เวลา 10:31:57

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 15

9 เมษายน 2564 เวลา 16:00:28

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564

9 เมษายน 2564 เวลา 15:47:00

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 (รอบที่ 2)

2 มีนาคม 2564 เวลา 15:18:55

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ทุนสนับสนุนการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย หรือข้อเสนอชุดโครงการวิจัย และการรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2

22 มกราคม 2564 เวลา 16:28:08

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การรับสมัครและเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

22 มกราคม 2564 เวลา 16:23:18

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครและเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

21 มกราคม 2564 เวลา 14:37:18

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563

ดูทั้งหมด

ปฏิทินการดำเนินงาน

...

ภาพกิจกรรมกิจกรรมทั้งหมด

วิดีทัศน์ทั้งหมด

วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

แนะนำคณะวิทยาการจัดการ EP.1

แนะนำคณะวิทยาการจัดการ EP.2