กิจกรรม ARU KM Day ครั้งที่ 6/2564 (ผ่านระบบ Zoom Meeting)


  • จกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดการความรู้สู่การทำงานที่มีความสุข ARU KM Day ครั้งที่ 6/2564 (ผ่านระบบ Zoom Meeting) ในวันพุธที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30-12.30 น.

Posted by : ฐิติรัตน์ ขาวบริสุทธิ์

ปรับปรุง : Aug 19, 2021แฟ้มภาพกิจกรรม