ติดต่อเรา

 • สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย
  อ.พระนครศรีอยุธยา
  จ.พระนครศรีอยุธา 13000
 • 0-3527-6555 ต่อ 1551-1554
 • qa@aru.ac.th