รายละเอียด

image

น.ส.ศาสตร์บุญธาภา ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ

การศึกษา

อีเมล์ : yupha.mu.r@gmail.com เบอร์โทร : 0955363559 เบอร์ภายใน : -

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย