กิจกรรมจิตอาสาพัฒนานักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6


  • กิจกรรมจิตอาสาพัฒนานักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 40 คน ในระหว่างวันที่ 13 - 15 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

Posted by : โรงเรียนสาธิต (stay)

ปรับปรุง : Jan 15, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม