พิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มดอกไม้และถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


  • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายปฐมวัย) ได้จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มดอกไม้และถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท เจริญผล ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะคุณครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายปฐมวัย) เข้าร่วมพิธีในวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566

Posted by : โรงเรียนสาธิต (stay)

ปรับปรุง : Dec 04, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม