นักเรียนญี่ปุ่น


  • 17 ตุลาคม 2566 - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกียวโต ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น เช่น การแต่งกายเสื้อผ้า ชุดยูกาตะ และ ชุดกิโมโน , การจัดดอกไม้ , การชงชา , กีฬาคาราเต้ , การแสดงเต้นของญี่ปุ่น และ เครื่องดนตรีประเภทสาย โคโตะ - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านวัฒนธรรมของประไทย ในเรื่องการทำธุง ซึ่งเป็นวัฒนธรรมพื้นเมืองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสาน - การทัศนศึกษา วัดญี่ปุ่น ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีของประเทศญี่ปุ่น

Posted by : โรงเรียนสาธิต (stay)

ปรับปรุง : Oct 17, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม