โครงการ "เด็กไทยไม่จมน้ำ" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6


  • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายประถม) ได้จัดโครงการ "เด็กไทยไม่จมน้ำ" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้เรียนรู้ทักษะการว่ายน้ำ การลอยตัวในน้ำ การตะโกน โยน ยื่นเพื่อช่วยเหลือผู้ที่จมน้ำ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยทีมวิทยากรจากชมรมกู้ชีพทางน้ำแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1-2 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายประถม) และสระว่ายน้ำโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

Posted by : โรงเรียนสาธิต (stay)

ปรับปรุง : Dec 02, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม