แลกเปลี่ยนญี่ปุ่น


  • วันที่ 16 ตุลาคม 2566 - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกียวโต ได้จัดการแสดงต้อนรับ เกี่ยวกับวัฒนธรรมของญี่ปุ่น ให้กับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับชม - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดการแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย ให้กับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกียวโต ได้รับชม - รับชมการแสดงเครื่องดนตรีแบบดั้งเดิมของวัฒนธรรมญี่ปุ่น จากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ - เดินชมบรรยากาศภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกียวโต พร้อมทั้งทำกิจกรรมและมอบของที่ระลึกให้กัน

Posted by : โรงเรียนสาธิต (stay)

ปรับปรุง : Oct 16, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม