งานแถลงข่าวและประชุมจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 27 คชสารเกมส์ "


  • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดงานแถลงข่าวและประชุมจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 27 คชสารเกมส์ "กีฬาแห่งการสร้างสรรค์ มิตรภาพ และน้ำใจนักกีฬา" โดยมีโรงเรียนสาธิตที่เข้าร่วมทั้ง 12 แห่ง

Posted by : โรงเรียนสาธิต (stay)

ปรับปรุง : Oct 10, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม