รายละเอียด

image

นายสมชาย สุวรรณะ

การศึกษา

อีเมล์ : Somchays3414@gmail.com เบอร์โทร : 0897963667 เบอร์ภายใน : -

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย