รายละเอียด

image

น.ส.ชฎาพร บุญรักษ์

การศึกษา

  • ปริญญาตรี วุฒิการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

อีเมล์ : chadapornboonrak1328@gmail.com เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 035-245-506

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย