รายละเอียด

image

น.ส.ธมลวรรณ พุฒิวร

การศึกษา

  • ปริญญาตรี วุฒิการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

อีเมล์ : Fon06072535@gmail.com เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 035-245-506

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย