รายละเอียด

image

นายนพรัตน์ นิลปาน

การศึกษา

  • ปริญญาตรี วุฒิการศึกษาศิลปบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม

อีเมล์ : jack.21.2557@gmail.com เบอร์โทร : 035-245-506 เบอร์ภายใน : -

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย