รายละเอียด

image

น.ส.ชนาณัศ นุกูลอุดมพานิชย์

การศึกษา

อีเมล์ : chananatmini@aru.ac.th เบอร์โทร : 0839145515 เบอร์ภายใน : -

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย