รายละเอียด

image

น.ส.พิมผกา แก้วศรีปราชญ์

การศึกษา

อีเมล์ : toktak7777@hotmail.com เบอร์โทร : 0879716887 เบอร์ภายใน : -

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย