รายละเอียด

image

น.ส.สุมิตรา กาญจนลักษณ์

การศึกษา

อีเมล์ : rungsumitra@aru.ac.th เบอร์โทร : 0984695194 เบอร์ภายใน : -

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย