รายละเอียด

image

น.ส.เพ็ญศรี คำผ่อง

การศึกษา

อีเมล์ : pensrikampong@gmail.com เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 035-245-506

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย