รายละเอียด

image

น.ส.ขนิษฐา อยู่แพ

การศึกษา

อีเมล์ : Khanitthayoopae@gmail.com เบอร์โทร : 0867601102 เบอร์ภายใน : -

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย