รายละเอียด

image

น.ส.จันจิรา แก้วสวัสดิ์

การศึกษา

อีเมล์ : luk.jan3824@gmail.com เบอร์โทร : 0655508952 เบอร์ภายใน : -

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย