งานกิจการสภามหาวิทยาลัย

กฎหมาย

การประชุมสภามหาวิทยาลัย

รายงานการประชุม

   

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ที่ เรื่อง ปี พ.ศ.
1 มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2567 2567
2 มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย (วาระพิเศษ) 2567
3 มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2567 2567
4 มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2567 2567
5 มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2567 2567
6 มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2567 2567
7 มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2566 2566
8 มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2566 2566
9 มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2566 2566
10 มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2566 2566
11 มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2566 2566
12 มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2566 2566
13 มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2566 2566
14 มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2566 2566
15 มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2566 2566
16 มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2566 2566
17 มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2566 2566
18 มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566 2566
19 มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2565 2565
20 มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2565 2565

Total 154 Record : 8 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] Next>>