คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ช่องทางการติดต่อ

ภาพกิจกรรมกิจกรรมทั้งหมด

22 มีนาคม 2567 เวลา 14:45:26

ประชาสัมพันธ์รับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ขั้นสูง

5 มีนาคม 2567 เวลา 15:08:37

ประชาสัมพันธ์และเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ "พัฒนาสมรรถนะ PTRU + Future Skill สำหรับครูห้องเรียนวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาโรงเรียนให้เป็นสถานศึกษาปลอดภัย

ดูทั้งหมด

12 มิถุนายน 2566 เวลา 13:34:19

ติวสอบ เตรียมความพร้อมสอบวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป ก.พ. (ปี 2566) ฟรี

6 ตุลาคม 2565 เวลา 11:18:04

แบบสำรวจนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบและได้รับความเสียหายในพื้นที่ประสบอุทกภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

28 มีนาคม 2565 เวลา 12:33:55

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชนิดา เสนาะสวย ดำรงตำแหน่งประธานสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2565

28 มีนาคม 2565 เวลา 12:33:38

ร่วมแบ่งปันรอยยิ้มให้น้องๆ ในกิจกรรมชวนชาววิทย์ทำดีเพื่อสังคม “Season 5” ณ วัดบ้านอ้อ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

23 มีนาคม 2565 เวลา 12:38:26

กิจกรรม ARU SMART IDOL 2021 รอบตัดสิน ร่วมเป็นแรงเชียร์แรงใจ ให้กับผู้เข้าประกวด ในวันพุธที่ 23 มีนาคม 2565

23 มีนาคม 2565 เวลา 12:37:53

ประกาศรับสมัครงาน บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ และเจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ (DCC)

15 มีนาคม 2565 เวลา 12:36:56

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเด็กและเยาวชนส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชน หัวข้อ "เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม" ผ่านรูปแบบการผลิตสื่อวิดีทัศน์ (คลิปวิดีโอ) โดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่

ดูทั้งหมด

27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14:35:06

ปฎิทินการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566

17 มีนาคม 2566 เวลา 10:33:55

ปฏิทินการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2565

10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:59:59

ปฏิทินการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 2/2565

23 มกราคม 2566 เวลา 13:21:40

ตารางสอบกลางภาค ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2565

23 ธันวาคม 2565 เวลา 12:19:39

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 1)

18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:00:36

ประกาศปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2-4)

18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:00:14

ประกาศตารางเรียน ตารางสอน เทอม 2/2565

ดูทั้งหมด

วิดีทัศน์ทั้งหมด

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มรภ.อย.