คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ติดต่อเรา

Contact Details

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย
  อ.พระนครศรีอยุธยา
  จ.พระนครศรีอยุธา 13000
 • 0-3524-5888
 • science@aru.ac.th

 • เพิ่มเพื่อน

ช่องทางการติดต่อ