คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

งานวิชาการ

กิจกรรมคณะล่าสุด

The Science Idol 2022

Jan 11, 2023