งานกิจการสภามหาวิทยาลัย

กฎหมาย

การประชุมสภามหาวิทยาลัย

รายงานการประชุม

   

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)

ที่ เรื่อง ปี พ.ศ.
1 มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2567 2567
2 มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2567 2567
3 มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2567 2567
4 มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2567 2567
5 มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2567 2567
6 มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2566 2566
7 มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2566 2566
8 มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2566 2566
9 มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2566 2566
10 มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2566 2566
11 มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2566 2566
12 มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2566 2566
13 มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2566 2566
14 มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2566 2566
15 มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2566 2566
16 มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2566 2566
17 มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2566 2566
18 มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2566 2566
19 มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566 (วาระพิเศษ) 2566
20 มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15/2565 2565

Total 211 Record : 11 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] Next>>