งานกิจการสภามหาวิทยาลัย

กฎหมาย

การประชุมสภามหาวิทยาลัย

รายงานการประชุม

   

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ที่ เรื่อง ปี พ.ศ.
1 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2567 2567
2 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย (วาระพิเศษ) 2567
3 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2567 2567
4 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2567 2567
5 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2567 2567
6 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2567 2567
7 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2566 2566
8 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2566 2566
9 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2566 2566
10 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2566 2566
11 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2566 2566
12 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2566 2566
13 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2566 2566
14 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2566 2566
15 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2566 2566
16 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2566 2566
17 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2566 2566
18 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566 2566
19 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2565 2565
20 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2565 2565

Total 178 Record : 9 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] Next>>