นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ จัดโครงการถ่ายทอดเทคนิคการบินโดรนแปรอักษร เพื่อประยุกต์ สู่การใช้งาน


  • นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ จัดโครงการถ่ายทอดเทคนิคการบินโดรนแปรอักษร เพื่อประยุกต์ สู่การใช้งาน โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด และอาจารย์ จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อ ชูโดรนแปรอักษร นวัตกรรมสุดล้ำ 1 เดียวในอาเซียน และ 1 ใน 9 ของโลก ภาคกลาง ณ มหาวิทยาลัยราชภัพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 8-10 กรกฏาคม 2565 ในงานมีตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมจำนวน 18 คน ที่ได้ฝึกการควบคุมโดรนจำนวน 150 ลำ เพื่อแปรอักษรและรูปภาพ สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว

Posted by : ฐิติรัตน์ ขาวบริสุทธิ์

ปรับปรุง : Jul 11, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม